Melde klage

Velg ett av alternativene nedenfor:

1 Jeg ønsker å opprette ny klagesak
  Her kan du sende inn klage til oss.
2 Jeg har sendt inn klage og skal laste opp tilleggsinformasjon
  Velg dette alternativet dersom du har opprettet klagesak og vil sende inn tilleggsinformasjon.
3 Jeg vil klage på vedtak i min klagesak
  Her kan du sende inn klage dersom du er misfornøyd med vedtaket for din klagesak.Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.