Melde klage

AmTrust Skadeportal - Klager
Klageskjema
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Klageskjema
Send din klage
Dette skjemaet skal benyttes dersom du ønsker å sende oss en formell klage. Fyll ut hva klagen gjelder og din informasjon, så vil vi kontakte deg.


Kundeinformasjon
Navn
*
Mobil
*
Epost
*
Fødselsnummer
*
Adresse
*
Postnummer
*
Poststed
*


Klageskjema
Klagen gjelder:
*
Beskrivelse av klage
*

Vennligst oppgi skadenummeret som klagen gjelder for - du finner dette i e-post sendt fra oss. Dersom du ikke finner skadenummeret ditt kan du sende oss en melding her, alternativt kontakte oss på telefon.
Skadenummer
*


Nedenfor kan du gi en kort beskrivelse av årsaken til at du klager. 

Beskriv kort hva klagen gjelder
*

Dersom du ønsker å sende inn følgebrev eller lengre redegjørelse for klagen kan du laste opp dette. Vedlegg må være i PDF eller bildeformat.
Filopplasting
 

Velg fil

Dagens dato (skjult)
 

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.