AmTrust Skadeportal 

- Skadeservice er en tjeneste levert av IMAA


« Tilbake

Ofte stilte spørsmål om Tannhelseforsikring


Hva er Tannhelseforsikring?

Tannhelseforsikring kan dekke dine uforutsette tannlegeutgifter i forbindelse med behandling etter en tannskade eller etter en ulykke.


Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker behandling som anses å være medisinsk nødvendig og som utføres av en godkjent tannlege. Følgende er dekket:

  • Tannkontroll
  • Smertelindring (bedøvelse)
  • Diagnostisering (f.eks. røntgen)
  • Periodontal behandling etter periodontitt
  • Fyllinger
  • Mindre kirurgi (f.eks. trekking av tenner)
  • Rotfylling
  • Kroner
  • Broer
  • Implantater

Hver dekning har en maksimal erstatningssum. I vilkårene li

Du finner link til vilkårets oversikt over hvilken erstatningssum du pr behandling og tilhørende behandlingskode nedenfor.


Hva er Karenstid?

Karenstid er den ventetiden som må gå fra forsikringsavtalen ble tegnet til du kan ha krav på å få utbetalt erstatning. Det vil si at et forsikringstilfelle som inntreffer innenfor karenstiden på 90 dager regnet fra tegningstidspunktet, ikke vil bli dekket.

Dersom du i løpet av forsikringstiden velger å øke forsikringsdekningen, vil nye 90 karensdager regnes fra økningen ble bekreftet.

Det beregnes imidlertid ingen karenstid når det gjelder tannskader som følge av en ulykke.


Hva med skader jeg hadde før jeg kjøpte forsikringen?

Forsikringen dekker ikke tannskader som har oppstått før du kjøpte forsikringen.


Hvordan blir erstatningen utbetalt?

Erstatning (refusjon) utbetales til den kontoen som du oppgir for utbetaling i skadeskjemaet.


Må jeg betale egenandel

I forbindelse med et skadetilfelle må du betale en egenandel. Du betaler imidlertid ingen egenandel når din årlige tannlegekontroll utføres.


Er det noen begrensninger jeg burde vite om?

De viktigste begrensningene finner du i vår forkjøpsinformasjon.


Hvilke tannleger kan jeg bruke?

Du kan velge den tannlege/klinikk du selv ønsker, men den tannlege/klinikk du velger må være kvalifisert tannlege/spesialist som er lisensiert for å praktisere i Norge


Hvem kan kjøpe tannforsikring?

Tannhelseforsikring kan kjøpes av deg som er kunde hos tilbyder, som er mellom 20 og 70 år, har fast bosted i Norge i henhold til Folkeregisteret, og som er medlem av norsk folketrygd.


Forsikringspapirer

Forsikringsgiver sender deg et personlig forsikringsbevis og fullstendige vilkår umiddelbart etter at forsikringsavtalen er tegnet.

Dersom du mener å ikke ha mottatt forsikringsdokumenter etter kjøp av forsikring, bes du kontakte forsikringsgiver.


Fra hvilket tidspunkt gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder fra den dato du kjøpte forsikringen og første premiebetaling er registrert. Dette vil også framgå av ditt forsikringsbevis.


Hva skjer om jeg ikke betaler forsikringen?

Hvis du ikke betaler premien vil forsikringen opphøre. Forsikringen opphører 14 dager etter at du har mottatt et purrevarsel. Forsikringen må være i kraft for å dekke skader


Kan andre i min familie kjøpe tannforsikring?

Dersom du har barn mellom 19-21 år vil de automatisk være dekket av din tannforsikring


Hvor mye koster forsikringen?

Forsikringspremien er avhengig av din alder. Din forsikringspremie vil framgå av ditt forsikringsbevis.


Hvordan betaler jeg forsikringspremien?

Forsikringspremie faktureres månedlig.


Hvordan melder jeg en skade?

Skaden meldes elektronisk i skadeportalen


Hvordan kontakter jeg Skadeservice?

Du kan også kontakte oss på telefon 400 34 440 i tidsrommet 9 - 15, eller sende e-post til skadeservice@imaa.no

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.