Diabetesforbundet 

- Meld skade

Tannhelse Diabetesforbundet - Ny skade
Velg skadetype
Alle kriterier er ikke oppfylt
Informasjon om den som søker
Skadeskjema - Felles
Erklæring
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Velg skadetype
Jeg søker om:
Jeg søker om:
Hvem har fått behandling?
 
Velg skadetype Forsikrede
*
Velg skadetype Barn
*

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

 • Faktura med detaljert behandlingsgrunn og behandlingskoder for gjennomført behandling hos tannlege
 • Kvittering som viser at faktura er betalt

 


For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

 • Faktura med detaljert behandlingsgrunn og behandlingskoder for gjennomført behandling hos tannlege
 • Kvittering som viser at faktura er betalt

 


For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

 • Faktura med detaljert behandlingsgrunn og behandlingskoder for gjennomført behandling hos tannlege
 • Kvittering som viser at faktura er betalt

 


For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

 • Faktura med detaljert behandlingsgrunn og behandlingskoder for gjennomført behandling hos tannlege
 • Kvittering som viser at faktura er betalt

 

Viktige sjekkpunkter før du søker om refusjon for Behandlingsutgifter
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Behandlingsutgifter
1. Har du vært forsikret i minimum 90 dager før tidspunkt for tannbehandlingen?
*

Det er en karenstid på 90 dager som gjelder for alle behandlinger, unntatt i tilfelle av en ulykkesskade på tennene i henhold til punkt 5 i vilkåret.

2. Er du bosatt i Norge og under 75 år?
*

Etter vilkårets pkt. 4 opphører forsikringsdekningen for forsikrede når det første av følgende forhold inntreffer:

 1. Hvis forsikrede ikke lenger bor i Norge
 2. Ved neste forfall etter at forsikrede fyller 74 år
3. Er behandling utført i Norge av tannlege med godkjent lisens?
*

En kvalifisert tannlege/spesialist som er lisensiert for å praktisere i Norge. Tannlegen/ spesialisten kan ikke være deg selv, et medlem av familien, eller en person som er forsikret under denne forsikringsavtalen.

4. Har du spesifisert faktura fra tannlegen for behandlingen og behandlingskoder?
*

Vilkåret forutsetter følgende dokumentasjon i spesifisert faktura fra din tannlege:

 1. Tannlegens/tannklinikkens kontaktdetaljer og org. nr.
 2. Navnet på personen som har mottatt behandling
 3. Behandlingsdato
 4. Beskrivelse av hver behandling og behandlingskode
 5. Betalt beløp per behandling
Klikk her for informasjon om behandlingskoder.
Viktige sjekkpunkter før du søker om refusjon for Behandlingsutgifter - Ulykke
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Behandlingsutgifter Ulykke
1. Er du bosatt i Norge og under 75 år?
*

Etter vilkårets pkt. 4 opphører forsikringsdekningen for forsikrede når det første av følgende forhold inntreffer:

 1. Hvis forsikrede ikke lenger bor i Norge
 2. Ved neste forfall etter at forsikrede fyller 74 år
2. Er behandling utført i Norge av tannlege med godkjent lisens?
*

En kvalifisert tannlege/spesialist som er lisensiert for å praktisere i Norge. Tannlegen/ spesialisten kan ikke være deg selv, et medlem av familien, eller en person som er forsikret under denne forsikringsavtalen.

3. Har du spesifisert faktura fra tannlegen for behandlingen og behandlingskoder?
*

Vilkåret forutsetter følgende dokumentasjon i spesifisert faktura fra din tannlege:

 1. Tannlegens/tannklinikkens kontaktdetaljer og org. nr.
 2. Navnet på personen som har mottatt behandling
 3. Behandlingsdato
 4. Beskrivelse av hver behandling og behandlingskode
 5. Betalt beløp per behandling
Klikk her for informasjon om behandlingskoder.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for årlig tannkontroll
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Generell kontroll
1. Har du vært forsikret i minimum 90 dager før tidspunkt for tannbehandlingen?
*
Det er en karenstid på 90 dager som gjelder for alle behandlinger, unntatt i tilfelle av en ulykkesskade på tennene i henhold til punkt 5 i vilkåret.
2. Er du bosatt i Norge og under 75 år?
*

Forsikringsdekningen opphører med virkning for forsikrede når det første av følgende forhold inntreffer:

 1. Hvis forsikrede ikke lenger bor i Norge
 2. Ved neste forfall etter at forsikrede fyller 74 år
3. Er behandling utført i Norge av tannlege med godkjent lisens?
*
En kvalifisert tannlege/spesialist som er lisensiert for å praktisere i Norge. Tannlegen/ spesialisten kan ikke være deg selv, et medlem av familien, eller en person som er forsikret under denne forsikringsavtalen.
4. Har du spesifisert faktura fra tannlegen for behandlingen og behandlingskoder?
*

Vilkåret forutsetter følgende dokumentasjon i spesifisert faktura fra din tannlege:

 1. Tannlegens/tannklinikkens kontaktdetaljer og org. nr.
 2. Navnet på personen som har mottatt behandling
 3. Behandlingsdato
 4. Beskrivelse av hver behandling og behandlingskode
 5. Betalt beløp per behandling
Klikk her for informasjon om behandlingskoder.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Behandlingsutgifter Barn
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Behandlingsutgifter Barn
1. Har forsikringsavtalen vært aktiv i minimum 90 dager før tidspunkt for tannbehandlingen?
 

Det er en karenstid på 90 dager som gjelder for alle behandlinger, unntatt i tilfelle av en ulykkesskade på tennene i henhold til punkt 5 i vilkåret.

2. Er barnet bosatt i Norge og mellom 19 og 21 år gammelt?
*

Forsikringsdekningen opphører med virkning for forsikredes barn når det første av følgende forhold inntreffer:

 1. Hvis barnet ikke lenger bor i Norge
 2. Ved neste forfall etter at barnet fyller 21 år.
3. Er behandling utført i Norge av tannlege med godkjent lisens?
*
En kvalifisert tannlege/spesialist som er lisensiert for å praktisere i Norge. Tannlegen/ spesialisten kan ikke være deg selv, et medlem av familien, eller en person som er forsikret under denne forsikringsavtalen.
4. Har du spesifisert faktura fra tannlegen for behandlingen og behandlingskoder?
*

Vilkåret forutsetter følgende dokumentasjon i spesifisert faktura fra din tannlege:

 1. Tannlegens/tannklinikkens kontaktdetaljer og org. nr.
 2. Navnet på personen som har mottatt behandling
 3. Behandlingsdato
 4. Beskrivelse av hver behandling og behandlingskode
 5. Betalt beløp per behandling
Klikk her for informasjon om behandlingskoder.
dagens dato(skjult)
 

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.