AmTrust Skadeportal 

- Skadeservice er en tjeneste levert av IMAA

Behandlingskoder – må være oppgitt i faktura fra Tannlege

Vennligst påse at tannlegen spesifiserer behandlingen med koder som oppgitt. Forsikringen erstatter tannbehandling etter dekning pr. kode som angitt nedenfor. Vi viser til vilkåret for detaljerte bestemmelser.

Generelle tjenester

Kode Behandling Dekning
1 Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserendetannlege og hos tannpleier 654,-
2 Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist 936,-
3 Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos spesialist 1374,-
4 Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 264,-
5 Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser 498,-
6 Lokal og regional anestesi 126,-

Konserverende og endodontisk behandling

Kode Behandling Dekning
201 Preparering og fylling, 1 flate 702,-
202 Preparering og fylling, 2 flater 1164,-
203 Preparering og fylling 3 eller flere flater 1470,-
204 Midlertidig fylling / fiksering 498,-
205 Oppbygning av tannkrone i plastisk materiale 2040,-
206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 636,-
207 Non-operativ behandling av kariessykdom 432,-
210 Rotfylling av fortenner / hjørnetenner (tann 1 til 3) 3840,-
211 Rotfylling av premolarer (tann 4 til 5) 4320,-
212 Rotfylling av molarer (tann 6 til 8) 5466,-

Protetisk behandling

Kode Behandling Dekning
301 Gull- / porseleninnlegg, 1 flate 1715,-
302 Gull- / porseleninnlegg, 2 flater 2845,-
303 Gull- / porseleninnlegg, 3 flater og skallfasetter 3230,-
304 Helkrone i gull og / eller ceram, porseleninnlegg 4 flater og mer 3000,-
305 Resinsementert bro 2480,-
306 Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykk-knappfeste for implantat dekkprotese 2802,-
307 Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid 3042,-
308 Implantatbasert krone / pilar i bro, inkludert distanse 11400,-
309 Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid 3804,-
315 Stent ved behandling med tannimplantat 1128,-

Kirugisk behandling

Kode Behandling Dekning
401 Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot 720,-
402 Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse 360,-
405 Fjerning av retinert tann / dyptliggende rot 2556,-
406 Apicectomi av rot/røtter – premolar / incisiv / canin 2556,-
407 Apicectomi av rot/røtter – molar 3972,-
408 Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar / incisiv / canin 816,-
409 Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar 1290,-
413 Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum 3060,-
419 Rekonstruksjon med benvolumøkning av kjevekam med bentransplantasjon 4992,-
421 Kirurgisk innsetting av tannimplantat – første implantat 12036,-
422 Kirurgisk innsetting av tannimplantat – per implantat i tillegg 6660,-

Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt

Kode Behandling Dekning
501 Systematisk behandling av marginal periodontitt 1056,-
502 Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt 1026,-
503 Regenerasjonsbehandling ved festetap 600,-
505 Fiksering / midlertidig løsning 1236,-
501 a 30 – 59 min 1056,-
501 b 20 – 29 min 702,-
501 c 15 – 19 min 528,-
501 d 10 – 14 min 354,-

Øvrige behandlinger

Kode Behandling Dekning
704 Pasientfoto, per bilde 30,-

Laboratorieprøver og røntgenundersøkelser

Kode Behandling Dekning
801 Taking av prøve til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) 240,-
802 Tannrøntgen, per bilde 54,-
803 Okklusalrøntgen, per bilde 210,-
804 Panoramarøntgen (ortopantomografi), per bilde 450,-
811 Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens) 750,-

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.